6.7.10

extra extra

Heddi fe wnes i, SIoned ANgharad Wyn gyfarfod real live Beverly Hills cops.do wir do wir. a chal sgwrs gyda nhw. lysh

y stori tu ol iddo fe not so great, ond co fe..... odd rhyw foi di torri mewn i sdafell rhyw bobl yn y gwesty trwy eu ffenest. gytid. nes i rhoi disgrifiad o'r perp i'r cops, achos nath e baso fi ar i ffordd mas oi'r gwesty, ond don i ddim yn sylweddoli nes i bod hi'n rhy hwyr i rygbi taclo fe. damo

5.7.10

tynnu tua'r diwedd || And now the end is near

Pa ffordd well na thrulio'r dwrnod cyfan olaf ar y trath ei? Odd hi braidd yn fwll bore ma, ond dodd dim arall da ni i wneud heddi ac on ni'n benderfynnol o fynd i'r trath o leiaf UNWAITH ar ein taith, felly bant a ni yn y bws. Wedi i ni gyrradd, dath yr haul a phipo'i ben bach mas i weud helo, a fuodd hi'n braf ac yn dwym nes bod ni'n gadel trath Santa Monica.

Odd y mor braidd yn ryff ond odd rhaid mynd mewn i'r sPacific. Odd Lli yn fwy sensibl na fi, a nath hi ddim cwpmo ac o ganlyniad dod a hanner y trath nol da hi i'r gwesty fel wnes i!!

So fory ni off gytre, a ma nhaith anturiaethol i yn America yn dod i ben brin 13 mis wedi iddo fe ddecher. Ma hi wedi bod yn antur enbyd yn wir a wy rili di joio. Fel wy wedi addo yn fy Unoldaleithflog fi'n mynd i sgwennu crynodeb o'n amser i mas ma (wy wedi dechre a gweud y gwir ond ma fe ar y cyfrifiadur sy'n gwrthod gwitho ar hyn o bryd, grrr), so cadwch lygad mas. Tan fory, os bydd unrhywbeth da ni i weud.......
-------------

So we spent our final whole day in the states on the beach, what better way is there?! It was a little overcast this morning, but we went anyway as we didn't have anything else to do. So we set off on the bus, and just after we lay down on the beach, the sun started peeking its little face out and soon enough it was bright and warm and sunny.

The surf was amazing on the beach, and quite frankly a little disturbing, but we ventured in to the Pacific nevertheless. I fell a few times, but Lli kept back a bit (sensibly), and therefore didn't carry half of Santa Monica beach back to the hotel with her (!!), like I did.

So tomorrow we're off home, and my adventure in the US has come to an end roughly 13 months after it started, and my has it been an adventure. I'll be sure to write a little article or something to round out the year and I'll post it here, or somewhere I'm sure! We might blog tomorrow, since we'll be needing to waste time at LAX before flying, so keep your eyes peeled (if you care that is!!)

4.7.10

LAdi da

Wel wedai tho chi beth bois, ma bywyd yn galed. Ar y funud ma Lli a fi yn ishte wrth y pwll. Iep, glywoch chi'n iawn, wrth y pwll yn blogio! Ma'n ystafell ni'n agor i'r 'courtyard' lle ma'r pwll, a lle ry'n ni'n cal brecwast yn y bore, neis iawn dife. Ma'r gwesty yn hyfryd, sdafell neis, os bach yn fach, a rhatach nag on ni'n dishgwl!

So ma hi'n ddiwrnod anibyniaeth America heddi, a opn ni'n dishgwl my o ffys a ffaf a dathlu ambwyti'r lle, ond i fod yn onest m dis dim. Bydde mwy o ddathlu wedi bod pe bai ni dal yn San Francisco yn ôl y sôn, ond ta waeth, ma hi di bod yn ddwrnod hyfryd hyd yn hyn, a wy'n siwr bydd digon o joio heno.

Ymddiheuriade, unwaith eto, am bido blogio'n ddigon aml, ond ry' ni unwaith eto di bod yn neud gormod i flogio! Brynon ni CityPASS to, un Hollywood tro ma. Dodd e DDIM mor dda a un San Fran nac un Efrog newydd, ac i fod yn onest basen i ddim rili yn awgrymu bod unrhywun yn i brynu fe, oni bai eich bod chi am wneud popeth yn y llyfryn. Odd Madame Tussauds yn rili dda, ond yn fach iawn, a dim *lot* o gerflunie mewn na. Ond fe wnethon ni rili fwynhau na (cewch weld o'r llunie, sydd i ddod!). Wedyn ethon ni ar Starline Tours of Stars Homes. Wel na beth odd embarasing, ychafi. Ond odd e'n neis cal gweld lle fuon nhw'n ffilmo the Fresh Prince of Bel Air a'r 90210 gwreiddiol. Odd e hefyd werth ishte trw'r ddwy ferch annoying tu ol i ni i gal cwot y dydd (gweler isod). Y noson ny nethon ni fyta ym mwyty Ashton Kutcher sef Ketchup. Bwyd hyfryd a awyrgylch rili neis, a ddim yn rhy ddrud, ar wahan i'r gwin wrth gwrs! Y bwyd gore ma Lli di cal mis ma (Ffowlyn gda chrwstyn lemwn a saws hufennog a thato wedi'i potsho)... ges i rhwbeth gwell y noson ganlynol.

So y dwrnod wedyn ethon ni ar daith gerdded  gwmpas Hollywood, odd ddim yn rhy wael, ond fi'n siwr y bydden ni wedi bod yn aiwn hebddo fe! Ethon ni hefyd i Amgueddfa Hollywood yn hen adeilad Max Factor. Eto diddorol iawn, ond ddim yn fawr iawn, ond gwerth i weld yn sicr, yn enwedig gyda arddangosfa arbennig i Marilyn Monroe na. Ethon ni i fwyty Clafoutis lle ges i'r bwyd gore wy di cal mis ma (Hwyaden gyda saws ffig a pomme de terre au gratin). Ac wrth gwrs, gan mai bwyty Frengig odd e, odd yn rhaid cael caws i bwdin, LYSH!

So na ni wedi cyrradd heddi, a fuon ni lan i Griffith Observatory a wedyn cino bach neis ar YYYYY Santa Monica Boulevard. sifileisd iawn weden i. O ac os nagych chi'n gwbod yn barod, a heb weld y rhaglen deledu (wy ddim, ond dyw  Lli ddim di sdopo mynd mlan ambwyti fe), odd Griffith J. Griffiths yn Gymro, ac ewch i'r wefan i ddarllen mwy amdano fe, neu falle allwch chi ddal gweld y rhagle ar Clic.

Ta beth, ma hi'n yffachol o dym ma, so wy'n mynd am ddip yn y pwll. Mond fory sydd ar ol da ni nawr, trist iawn freri sad. tan toc blantos........


Cwot y dydd:
Merch 1:    who are they building that for again?
Merch 2:   Arnold Schwarzenegger
Merch 1:   (yn hollol siriys) Is he still the boss of California?

28.6.10

holy credit card batman, what a journey!

So, so fel odd hi fod i fynd o SLC i San Francisco. Amtrak am 11pm o SLC i Sacramento, taxi i'r maes awyr i gasglu'r car a wedyn gyrru i San Francisco. Nid felna bu hi! Beth wy heb weud tho chi ar hwn yw bod rhywun wedi dwyn manylion fy ngharden banc Americanaidd i. Ges i alwad ffôn pan on i yn Salt Lake City yn gofyn os on i'n teithio , ac os felly, os on i wedi bod i Indianapolis ac wedi gwario lot o arian mewn siop Mejier. Yr ateb odd na, odd rhywun wedi dwyn fy manylion banc ac wedi gwario dros $400. On nhw wedi rhewi'r garden, ac felly wy ffili iwso fe o nawr mlan. Gytid. Na'r peth ola on ni angen i ddigwydd! Ta beth, ma'r peth yn cael i sorto mas nawr. Y broblem odd hyn yn achosi odd ma dim ond un garden odd da ni i dalu am bopeth, y ngharden gredyd i.

So ar ôl gwario bron i $40 yn mynd o orsaf Amtrak i'r maes awyr i bigo'r car lan. Problem. Gan ma dim ond y ngharden gredyd i odd da ni i dalu am bopeth, dodd dim digon o arian ar ôl i dalu am y car. shame. On i'n grac, achos y rheswm odd tu ôl i hyn i gyd, nid yn uniongyrchol, ond yn anuniongyrchol, on i ddim wedi gallu rhentu nghar achos bod rhyw idiot (in lieu of a worse word....) wedi dwyn yn fanylion banc i o un o'r gwestai ni wedi aros ynddyn nhw dros y bythefnos a hanner ddiwethaf.

Ta beth, I got over it, a chal brainwêf i drial ffindo bys neu drên i San Francisco, yn hytrach na aros yn Sacramento a chal mwy o arian o rhywle er mwyn rhentu car y dwrnod canlynol. Odd bys yn mynd i Sacramento am 5:30 ac am 7:30. Nethon ni ddim cweit dal y 5:30, ond odd digon o amser i ddal y 7:30pm. So na beth nethon ni. Dim ond jest dros ddwyawr odd y siwrne, ac odd e LOT yn rhatach na rhentu car, a nath pethe witho mas yn well ar y cyfan, achos bydde parco'r car yn y gwesty yn San Francisco yn $28 y noson! A nawr allwn ni hefyd gweyd bod ni wedi bod ar y Greyhound yn ogystal â'r Amtrak!

So na ni hanes y daith i arfordir gorllewinol America. Itha lot o ffaff a sdres, ond ni wedi cyrradd. Fuon ni yn y Museum of Modern Art heddi, fel rhan o CityPASS San Francisco. Fory ma'r Bay Cruise a'r Aquarium ar y list da ni!!


Cwot y diwrnod: (ar ôl gweld y llun hyn ar y chwith)
Ll: Nagyw hwna'n edrych fel Durex paint sample thing?
S: Ti'n meddwl Dulux....
Ll: ha, wps odw!

26.6.10

SlC Sans Gwesty

Ar ol y diwrnod o "jilacso" ddoe - bwyd a dip yn pwll....nethon ni ddim gadel y stafell achos...wel i fod yn onest, rhy llawn ar ol cino!Nath Sioned gal bwyd hyfryd, ond yn anffodus nes i'r dewis anghywir - eto. Ond, nath y gwin lyfli (os yn ddrud) neud lan am y peth!!

Codi bore ma a cal brecwast digon derbyniol yn y gwesty, ond odd e am ddim felly man a man cymryd beth odd yn cael i rhoi! Fe ethon ni mewn wedyn i Downtown mewn i'r 'Temple Square' lle odd yr holl eglwysi (o fath) Mormon. Ym mhobman o ni'n edrych odd na briodas yn mynd mlan, tua 20 ohonyn nhw! Peth mwya swreal eriod! Ond diddorol gweld! Cyple ifanc iawn hefyd, rhai ohonyn nhw, tua 16/17. Ar ol cal gwd lwc rownd fyna, ethon ni i'r ardd lyfli ma a eistedd fyna am gwpwl o orie yn darllen yn yr haul a ca'l bach o gino!

Ar ol ca'l digon o'r spot bach na, odd hi'n amser symud, a ffeindio'n hunen ddim ishe mynd mewn i unrhywle arall...felly cerdded am oesoedd yn y gwres, (ac am rhyw rheswm, odd hi'n dawel iawn iawn yn y dre i gyd, od iawn!!) a diweddu lan bloc o'r gwesty mewn starbucks yn yr aer oer lyfli. A dyna lle fuom ni am weddill y pnawn, cyn mynd i'r bwyty Siapaneaidd gwych ma ar bwys, le gafon ni sushi go iawn! Ond, eto, fel lot o'r troeon arall, nethon ni ofyn am ormod o fwyd ac felly ma fe nawr mewn bocs tec-awê i ni ga'l wedyn!

Eistedd nawr yn y gwesty yn lladd amser cyn mynd am y Zephyr sydd tua 2 awr yn hwyr felly ddim yn gadel SLC tan 1:30am ish, ond yn debygol bydd e'n neud lan yr amser cyn cyrradd San Francisco. Salt Lake City yn bert iawn gyda'r mynyddoedd i gyd rownd i ni, tref ddiddorol iawn rhaid gweud!! 'Mlan i Galiffornia nawr i San Francisco ar y Zephyr.

Hwyl am y trooo, hwyl faaawr!!

25.6.10

SLC

Wel os on ni'n meddwl bod y daith o Austin i Denver yn hir, odd y daith o Denver i Salt Lake City yn sicr yn hir! Odd y tren i fod i adel am 8am, so on ni yn yr orsaf drene am 7am, yn barod i fynd ar y tren. Dim ond i ffindo mas bod delay o 2awr ar y tren a odd e ddim i fod i gyrradd nes 10am. I wneud pethe'n wath, odd Sioned wedi bod yn dost y bore ny, yr un peth g odd wedi effeithio Lli ar y daith o Amarillo i Denver. So odd aros yn yr orsaf am ddwy awr yn ychwanegol yn eithaf her!

Yn y pen draw odd y tren dros deirawr yn hwyr yn gadel Denver, odd yn rhoi ein amser cyrraedd yn Salt Lake City wedi 2am. Rhaid odd ffono'r gwesty i wneud yn siwr y bydden ni'n gallu actiwali checio mewn! Dodd dim problem wrth lwc.

Odd y daith yn llawn golygfeydd, rhai o'r golygfeydd mwyaf hynod ni'n dwy erioed wedi'u gweld. Odd Ruby Canyon yn y machlud haul gyda chysgod y lleuad uwchben yn hudol. Llunie ar y ffordd!

So nethon ni gyrradd Salt Lake City a'r gwesty a on ni yn y gwely yn siarad da Mam am 3am amser ni, 10am amser hi, braidd yn surreal! Ma hi bron yn 3pm erbyn hyn, a dim ond nawr y'n ni'n hedo mas i gal cinio! Ma'r ddwy o ni'n starfo! hwyl am y tro, cadwch lygad mas am lunie a mwy o flogio!

Sdim can y diwrnod da ni, ond deffo artist yr eiliad yw Nanci Griffith. Go onm YouTubewch hi!!

23.6.10

Is this the way to Amarillo?

Wel na beth odd taith!! O Austin i Denver, monster taith mewn deuddydd. Yn gyntaf o Austin i Amarillo, odd yn ddeg awr o Austin i Amarillo, killer o daith odd felse fe byth yn mynd i gwpla! Ta beth, gyrhaeddon ni a nethon ni ordro pizza rhy fawr i'r ddwy o ni a byta yn y sdafell gyda chwpwl o gwrws.

Bore wedyn dodd Gwenllïan ddim yn teimlo'n holliach y bore wedyn, ond fe ddechreuon ni ar ein ffordd beth bynnag. Wel gorfon ni sdopo i Lli spewo ar ochr yr hewl, a nath hi ddim gwella ar ôl ny, odd rhaid sdopo bob bwyti hanner awr achos odd hi'n poeni i bod hi am fod yn dost to, ond nath hi ddim. Ta beth, nath e neud taith hir yn hirfaith!! Ta beth, cyrhaeddwyd trwy New Mexico, a ni nawr 7 awr tu ôl i bawb gytre. Odd y golygfeydd o New Mexico ymlaen yn hollol hollol HOLLOL anhygoel - y rockies yn eu holl gyfanrwydd gydag eira ar gope rhai o'r mynyddoedd. Rhai o'r golygfeydd gore wy erioed wedi'u gweld!

Ma Denver yn hyfryd, ond yn anffodus dodd dim lot o amser da ni ma, so jest cerdded ambyti fuon ni  heno byddwn ni'n mynd i'r bar lan lloft yn y gwesty a chal gwely cynnar ish gan fod angen i ni fod yn yr orsaf drene erbyn 7 fory er mwyn dal y tren. Os ych chi am weld llunie o Nashville, ewch i www.facebook.com/sioden lle ma nhw wedi'u llwytho o'r diwedd! hwyl am y tro!!!

Can y dydd: Lone Star State of Minds gan Nanci Griffith  achos y linell 'So here I sit alone in Denver, sipping the California wine' y ddwy o ni ffili sdopo canu fe!